Bal

Tetrasiklin

Tetrasiklin

Balda tetrasiklin grubu antibiyotiklerin tespitini yapar.

Detay

Kloramfenikol

Kloramfenikol

• Kloramfenikol, amfenikol antibiyotik grubunun içerişinde bulunan bir antibiyotiktir.
• Charm II Kloramfenikol kitleri bu antibiyotiğin varlığını tespit eder.
• Avrupa Brliği Maksimum Kalıntı Limitleri’ ne göre kloramfenikol balde bulunmaması gereken bir antibiyotiktir.

Detay

Nitrofuran Metabolitleri AOZ

Nitrofuran Metabolitleri AOZ

• Balda nitrofuran metabolitlerinden olan AOZ’ un tespitini yapar.
• Avrupa Birliği yasal düzenlemelerine göre bulunması gereken AMOZ limiti 0,3 ppb’ dir.

Detay

Nitrofuran Metabolitleri AMOZ

Nitrofuran Metabolitleri AMOZ

• Balda nitrofuran metabolitlerinden olan AMOZ’ un tespitini yapar.
• Avrupa Birliği yasal düzenlemelerine göre bulunması gereken AMOZ limiti 1 ppb’ dir.

Detay

Makrolit

Makrolit

Makrolit grubu alında 6 farklı antibiyotiğin tespitini yapar.

Detay

Streptomisin

Streptomisin

Balda streptomisin grubu antibiyotiği tespit eder.

Detay

Amfenikol

Amfenikol

Amfenikol grubu altında kloramfenikolü balda 10 ppb’ de tespit eder.

Detay

Sülfa İlaçları

Sülfa İlaçları

Sülfa grubu altında 14 farklı antibiyotiği balda tespit eder. Charm II Sülfa grubu balda antibiyotik analizi sulfadimidine için 10 ppb, diğer sülfa ilaçları için, sulfathiazole dahil, 5-20 ppb seviyelerinde tespit edebilecek şekilde tasarlanmıştır.

Detay

Betalaktam

Betalaktam

Betalaktam grubu altında 8 farklı antibiyotiği balda tespit eder.

Detay