Süt

Süt Radyasyon Testi

Süt Radyasyon Testi

Sütte düşük seviyelerdeki radyoizotopların tespitini yapar.

Detay

Aminoglikozit

Aminoglikozit

Sütte Gentamisin ve Neomisin tespitini yapar.

Detay

Kloksasilin

Kloksasilin

Sütte kloksasilin varlığını tespit eder.

Detay

Kloramfenikol

Kloramfenikol

Sütte kloramfenikol antibiyotiğinin varlığını tespit eder.

Detay

Makrolit

Makrolit

Süte makrolit grubu antibiyotiklerin tespitini MRL seviyesinde yapar.

Detay

Aflatoksin

Aflatoksin

Sütte Aflatoksin M1 tespitinin yapılması için tasarlanmıştır.

Detay

Tetrasiklin

Tetrasiklin

Sütte terasiklin grubu antibiyotikleri MRL seviyesinde tespit eder

Detay

Betalaktam

Betalaktam

Sütte Betalaktam grubu antibiyotikleri MRL seviyesinde tespit eder.

Detay