Yem & Tahıl

Aflatoksin

Aflatoksin

Yem ve tahılda Aflatoksin B1 tespiti yapılır.

Detay

Gentamisin & Neomisin

Gentamisin & Neomisin

Yem ve tahılda gentamisin ve neomisin tespiti yapar.

Detay

Streptomisin & Gentamisin

Streptomisin & Gentamisin

Yem ve tahılda streptomisin ve gentamisin tespiti yapar.

Detay

Tetrasiklin

Tetrasiklin

Yem ve tahılda tetrasiklin grubu antibiyotikleri tespit eder.

Detay

Betalaktam

Betalaktam

Serumda sülfa grubu ilaçlarının tespitini yapar.

Detay

Makrolit

Makrolit

Yem ve tahılda makrolit grubu antibiyotiklerin tespitini yapar.

Detay

Amfenikol

Amfenikol

Serumda sülfa grubu ilaçlarının tespitini yapar.

Detay