Doku

Enrofloksasin

Enrofloksasin

Enrofloksasin antibiyotiğini tespit eder. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri yasal düzenlemeleri gereği bu antibiyotik hayvan dokusunda bulunmamalıdır. 56°C’ de 8 dakikalık inkübasyonun ardından sonuç verir.

Detay