Posts Tagged Nitrofuran Metabolitleri AMOZ

Nitrofuran Metabolitleri AMOZ

Nitrofuran Metabolitleri AMOZ

• Balda nitrofuran metabolitlerinden olan AMOZ’ un tespitini yapar.
• Avrupa Birliği yasal düzenlemelerine göre bulunması gereken AMOZ limiti 1 ppb’ dir.

Detay