Ürünler
CHARM ÜRÜNLERİ
GERBER ÜRÜNLERİ
E*Colite
Charm E*Colite testi; su, yiyecek ve meyve sularında koliform ve Escherichia coli taraması için kullanım imkanı bulmaktadır. Koliform için 24 saatte, E.coli için 24-48 saatte pozitif veya negatif sonuç alınabilmektedir.
Teklif İste

* işaretli alanları doldurunuz.