Ürünler
CHARM ÜRÜNLERİ
GERBER ÜRÜNLERİ
PeelPlate EB Test
Enterobacteriaceae familyası yapısında koliform Escherichia coli, Shigella, Salmonella ve Yersinia gibi Gram (-) bakterileri içermektedir. Ham ürünlerdeki bu bakterilerin varlığı sağlıksız işleme koşullarını göstermekte olup, uygun ısıl işlemler vasıtasıyla öldürülebilmektedir. Proses sonrasında patojen riskinin doğrulanması için kullanılabilen PeelPlate EB testinde 37°C'de 24-48 saat inkübasyon sonrası çeşitli renklerde yuvarlak zonlar oluşmaktadır.
Teklif İste

* işaretli alanları doldurunuz.