Ürünler
CHARM ÜRÜNLERİ
GERBER ÜRÜNLERİ
PeelPlate EC Test
Fekal kontaminasyon göstergesi olarak kabul edilen E.coli, PeelPlace EC vasıtasıyla ayırt edilebilmektedir. 35°C'de 24 saat boyunca inkübasyon sonucunda koliformlar kırmızı yuvarlak koloniler, E.coli ise yuvarlak mavi koloniler olarak görülür. Kırmızı ile mavinin toplamı toplam koliform bakteri sayısını vermektedir.
Teklif İste

* işaretli alanları doldurunuz.