Ürünler
CHARM ÜRÜNLERİ
GERBER ÜRÜNLERİ
ZEARQ-WETS5 Test
ZEARQ-WETS5 Test: ROSA WET-S5 Zearalenone Kantitatif Testi, ROSA (Rapid One Step Assay) lateral akış teknolojisini kullanarak zearalenonu hızlı ve kantitatif olarak saptar. WET yöntemi, zearalenonu ekstrakte etmek için numuneye eklenen bir ekstraksiyon tozu ve ardından su ile gerçekleştirilir. ZEARQ-WETS5 testi Charm EZ-M veya ROSA-M Reader’da okunan kantitatif bir testtir. Test, aşağıdaki ürünler için USDA-FGIS tarafından onaylanmıştır:
o Arpa, Mısır, Distile tahıllar, Sorgum, Buğday.
Teklif İste

* işaretli alanları doldurunuz.